Μαγνήτης για νέους διεθνείς επενδυτές οι ΑΜΚ των Πειραιώς και Alpha

Δείχνουν πως η παράμετρος «ρίσκο» της χώρας βρίσκεται πλέον σε σταθερά πτωτική τροχιά

Επιπλέον ρευστότητα αναμένεται να προσελκύσει το Ελληνικό Χρηματιστήριο μετά τις σημαντικού ειδικού βάρους αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των Πειραιώς και Alpha Bank, οι οποίες πέρα του ότι αιφνιδίασαν ευχάριστα την διεθνή επενδυτική κοινότητα, αν μη τι άλλο δείχνουν πως η παράμετρος «ρίσκο» της χώρας βρίσκεται πλέον σε σταθερά πτωτική τροχιά.

Άποψη με την οποία συνηγορεί και η κινητικότητα που παρατηρήθηκε στις δυο τραπεζικές μετοχές την προηγούμενη Δευτέρα, όπου η λεγόμενη προσαρμογή στις παραμέτρους των ΑΜΚ ήταν περιορισμένη, ενώ ταυτόχρονα οι σημαντικά αυξημένοι όγκοι συναλλαγών στους εμπλεκόμενους τίτλους έδειχναν «ισχυρά χέρια» που δεν λάμβαναν καθόλου υπόψη τους το dilution που πάντα προκύπτει από τέτοιου είδους διαδικασία.