Μαυραγάνης: “Καθόλου ικανοποιητικό το ποσοστό των ληξιπρόθεσμων οφειλών που εισπράχθηκαν”.

 

Στην παραδοχή ότι τα αποτελέσματα για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών 459 υποθέσεων που είχαν τεθεί σε προτεραιότητα λόγω των μεγάλων οφειλών είναι πενιχρά προχώρησε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης απαντώντας εγγράφως σε ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Οδυσσέα Βουδούρη.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Μαυραγάνης σημειώνει ότι «είναι γεγονός ότι τα αποτελέσματα της υπηρεσίας «Επιχειρησιακή Μοναδα Είσπραξης» για την περίοδο 01.05.2012 έως 31.08.2012 ήταν ο έλεγχος 459 υποθέσεων με μεγάλη συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή και εξ αυτής ειπράχθηκε πολύ χαμηλό ποσοστό».

Ο υφυπουργός εξήγεί ότι το μικρό ποσοστό είπραξης οφείλεται κυρίως στο ότι:

–          170 υποθέσεις από τις 459 αφορούν πτωχές επιχειρήσεις

–          Το 47% της όλης οφειλής αντιστοιχεί σε παραβάσεις ΚΒΣ (πλαστά – εικονικά) κυρίως με παρένθετα και υποκρυπτόμενα πρόσωπα.

–          Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία στην κατοχή των υπεύθυνων και συνυπεύθυνωνν σύμφωνα με τον έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία αυτή για τις ανωτέρω υποθέσεις.

Πέραν αυτών ο κ. Μαυραγάνης αναφέρει ότι κατά την ίδια περίοδο (01.05.2012 έως 31.08.2012) έγιναν «διαγραφές χρεών συνολικού ύψους 29.485.785,35 ευρώ που αφορούσαν κυρίως σε παραβάσεις Κ.Β.Σ οι οποίες διαγράφησαν με αποφάσεις Δικαστηρίων, καθώς και σε μια περίπτωση βάσει του νόμου 3990/2011» προσθέτει όμως ότι «δεν ετέθη θέμα παραγραφής για κανένα από τα ανωτέρω ποσά»