Μετά από 4 μήνες οι πελάτες της «μικρής ΔΕΗ» θα μπορούν να γυρίσουν στη μεγάλη

Προϋποθέσεις για αύξηση του ανταγωνισμού – Διασφαλισμένα πλήρως τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα – Ποιο είναι το επιτυχημένο «case» της Enel που ακολουθείται για τη ΔΕΗ

Αλλαγές, προσθήκες και βελτιώσεις, προκειμένου να διασφαλίζονται τα δικαιώματα πελατών και εργαζομένων κατέθεσε το ΥΠΕΚΑ στο σχέδιο νόμου «Δημιουργία Νέας Καθετοποιημένης Εταιρίας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Ο κ. Μανιάτης, μεταξύ άλλων, διαβεβαίωσε ότι:

– Θα είναι διασφαλισμένα πλήρως τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων που θα μεταφερθούν στη «μικρή ΔΕΗ».

– Ο νέος ιδιοκτήτης θα έχει τις ίδιες υποχρεώσεις.

– Θα υπάρχουν οι προτεραιότητες και ωφελιμότητες των τοπικών κοινωνιών.

– Αυτό που θα δοθεί στη «μικρή ΔΕΗ» θα είναι αναλογικό κατά 30%, ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο προσοδοφόρο.

– Οι πελάτες θα πάνε υποχρεωτικά για τέσσερις μήνες στη «μικρή ΔΕΗ» και αμέσως μετά θα μπορούν να επιλέξουν είτε να παραμείνουν είτε να πάνε στη «μεγάλη ΔΕΗ».

– Θα συνεχιστεί η πολιτική ενίσχυσης με το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο και δεν θα θιγούν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στο σημείο αυτό ο κ. Μανιάτης υπογράμμισε ότι η πολιτική του κοινωνικού τιμολογίου είναι απόλυτα αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης και όχι της ΔΕΗ.

Όπως είπε, ήδη έχουν ενταχθεί 550.000 ελληνικές οικογένειες, ενώ έπειτα από την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης για διεύρυνση του κοινωνικού τιμολογίου πιθανόν να φθάσουν τις 750.000.

– Διασφαλίζονται απολύτως τα δικαιώματα των τοπικών κοινωνιών εκεί όπου υπάρχουν μονάδες της ΔΕΗ.

– Θα συνεχίσει να εφαρμόζεται με αναλογικό τρόπο, το τοπικό ανταποδοτικό τέλος και στη «μικρή ΔΕΗ».

– Οι τοπικές κοινωνίες θα έχουν προτεραιότητα στις προσλήψεις με το μέτρο της εντοπιότητας.
Ενδεικτικά, προστέθηκε εδάφιο που αναφέρει ότι: «Από την ολοκλήρωση της απόσχισης, μεταβιβάζεται στη νέα εταιρεία το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΗ από συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας που περιλαμβάνονται στον κλάδο».

«Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης, η νέα εταιρεία εξακολουθεί να δεσμεύεται έναντι των εργαζομένων από τους όρους εργασίας που ίσχυαν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της απόσχισης, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης αυτών».

Παράλληλα, προστίθεται παράγραφος στην οποία επισημαίνεται ότι:

«Η απόσχιση του κλάδου δεν αποτελεί αυτή καθ’ αυτή λόγο απόλυσης εργαζομένων στη νέα εταιρεία. Η νέα εταιρεία δεν δύναται να προβεί για λόγους οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανώσεως σε απολύσεις εργατικού δυναμικού που προέρχεται από την ΔΕΗ εξαιτίας της απόσχισης για χρονική περίοδο 5 ετών από την ολοκλήρωση αυτής».

Νέο εδάφιο προβλέπει ότι:

«Μετά το τέλος της διαδικασίας προσδιορισμού των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων του παρόντος άρθρου, η πελατειακή βάση της νέας εταιρείας κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της απόσχισης, θα απεικονίζει αναλογικά το προφιλ της αντίστοιχης πελατειακής βάσης της ΔΕΗ, ιδίως από άποψη οικονομικής συμπεριφοράς και δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά κατηγορία πελατών.

Με τη συγκεκριμένη προσθήκη αποτυπώνεται η γενική τελολογία του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου, δηλαδή η δημιουργία μίας νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα αποτελεί μία κατ αναλογία και στο μέτρο του δυνατού ακριβή απεικόνιση της αντίστοιχης παραγωγικής και πελατειακής βάσης της ΔΕΗ, τόσο σε σχέση με το ενεργητικό όσο και σε σχέση με το παθητικό(επισφάλειες, δανειακές υποχρεώσεις της ΔΕΗ κλπ) της περιουσίας της.

Μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμού

Τέλος, με την προσθήκη άρθρου το νομοσχέδιο προβλέπει ότι:

«Η μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμού σε νέα θέση για λόγους κοινής ωφέλειας, που αφορούν στην παραγωγή του δημόσιου αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας και στην προστασία της ποιότητας της ζωής, μπορεί να γίνει σε δημόσια ή ιδιωτική έκταση ή έκταση των ΟΤΑ, χαρακτηριζόμενη ωσαύτως και η δημιουργία του ως άνω νέου οικισμού ως υποχρέωση κοινής ωφέλειας».

Σύμφωνα με την αιτιολογική, με τη προτεινόμενη διάταξη επιταχύνονται οι διαδικασίες που αφορούν στη διαθεσιμότητα, για πολεοδόμηση και μεταφορά οικισμών στη νέα θέση για λόγους κοινής ωφέλειας, των δημοσίων, των δημοτικών και των ιδιωτικών εκτάσεων έτσι ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικά η στόχευση των φορέων του δημοσίου και της αυτοδιοίκησης καθώς και των τοπικών κοινωνιών, για ταχεία εγκατάσταση στην επιλεγείσα νέα θέση του οικισμού σε χρόνο που να μην υποθηκεύει την κοινωνική συνοχή τους.

Επιλύεται το ζήτημα που σχετίζεται με τη διαδικασία παραχώρησης και διανομής, στους δικαιούχους, των εκτάσεων στη νέα θέση μετεγκατάστασης ή μεταφοράς οικισμών, λόγω εξορυκτικής δραστηριότητας για δημόσια ωφέλεια.

Ποιο είναι το επιτυχημένο «case» της Enel που ακολουθείται για τη ΔΕΗ

Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες για να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και οι καταναλωτές να εξασφαλίσουν την ενέργεια που χρειάζονται και στις τιμές που πρέπει. Αυτό τόνισε ο Γιάννης Μανιάτης μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το νομοσχέδιο της «μικρής» ΔΕΗ, που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μάλιστα, τόνισε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη ΔΕΗ είναι οι απλήρωτοι λογαριασμοί που φτάνουν το 1 δισ. ευρώ, ενώ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει «κακή» και «καλή» ΔΕΗ, η σύνθεση του μίγματος θα είναι σχεδόν ίδια. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον υπουργό, από το 1 δισ. οφειλών των καταναλωτών, το 30% θα μεταφερθεί στη νέα ΔΕΗ, δηλαδή τα 300 εκατ. ευρώ.