Αύξηση του ορίου χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών μέσω ELA κατά 1,4 δισ. ευρώ αποφάσισε η ΕKT

Σε αύξηση του ορίου χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (ELA) κατά 1,4 δισ. ευρώ προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Το όριο ανέρχεται στα 76,9 δισ. ευρώ για μία εβδομάδα, ενώ το περιθώριο φθάνει τα 3 δισ. ευρώ.

Την προηγούμενη Τετάρτη η ΕΚΤ αύξησε το όριο του ELA κατά 1,5 δισ. ευρώ στα 75,5 δισ. ευρώ, ωστόσο την εβδομάδα που μεσολάβησε οι ελληνικές τράπεζες απώλεσαν μεγάλο μέρος καταθέσεων φορέων της γενικής κυβέρνησης που μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος για εκδόσεις repos. Μέρος των καταθέσεων αυτών αναμένεται να καλυφθεί μέσω της επέκτασης της ρευστότητας από τον ELA.

Ωστόσο, πλέον όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 6 Μάιου -πριν από το κρίσιμο Eurorogroup της 11ης Μάιου – καθώς θα εξετασθεί το εάν θα αυξηθεί το ποσοστό απομείωσης της αξίας των ελληνικών ενεχύρων που καταθέτουν οι ελληνικές τράπεζες στο ευρωσύστημα και την ΕΚΤ για την άντληση ρευστότητας.

Σήμερα το «κούρεμα» των ενεχύρων των τραπεζών στα πλαίσια του ELA είναι γύρω στο 30%. Ενδεικτικά σε περίπτωση που αυτό αυξηθεί στο 50%, το απόθεμα ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών θα μειωθεί από 40 δισ. ευρώ σε 10 δισ. ευρώ.