Νέα κοινωνική δομή του δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την παροχή στέγης

Μια νέα κοινωνική δομή του δήμου Αθηναίων, για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την παροχή στέγης, ξεκινά τη λειτουργία της, με έδρα της στην οδό Κουμουνδούρου. Στόχος της δομής «Νόστος» είναι η κάλυψη βασικών αναγκών, όπως τροφή και ένδυση, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σωματικής και ψυχικής υγιεινής.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άτομα άστεγα, που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από τη φτώχεια.

Για να ενταχθεί κάποιος ή κάποια στον κατάλογο των δικαιούχων λαμβάνονται υπ’ όψιν αντικειμενικά κριτήρια, όπως η έλλειψη στέγης ή η επισφαλής στέγη, το εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση (π.χ. μονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες), η ανεργία και η κατάσταση υγείας.

Η κοινωνική δομή διαθέτει και προσφέρει:

Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων,

Ξενώνα Προσωρινής Φιλοξενίας,

Παροχή συσσιτίου

Το Ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων λειτουργεί επτά ημέρες την εβδομάδα 09:00 – 21:00. Εξυπηρετεί 50 άστεγα άτομα ημερησίως, καλύπτει τις βασικές ανάγκες των εξυπηρετούμενων, δηλαδή σίτιση, ένδυση, προσωπική υγιεινή και φροντίδα υγεία. Επίσης παρέχει υπηρεσίες διάγνωσης αναγκών, πληροφόρησης και προσανατολισμού, ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και συμβουλευτικής για την απασχόληση εξατομικευμένα για κάθε φιλοξενούμενο.
Ο Ξενώνας προσωρινής φιλοξενίας λειτουργεί επτά ημέρες την εβδομάδα όλο το 24ωρο. Μπορεί και φιλοξενεί 25 άτομα ημερησίως και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι μηνών, καλύπτει τις βασικές ανάγκες των φιλοξενουμένων πέραν της στέγης – δηλαδή φαγητό, ένδυση, προσωπική υγιεινή και φροντίδα υγείας. Στη διάρκεια της φιλοξενίας, παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Παράλληλα διοργανώνει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, προσέγγισης ωφελουμένων, καθώς και προσέλκυσης εθελοντών και χορηγών. Επίσης δράσεις συλλογής αγαθών.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη στην κοινωνική δομή:

1.Αίτηση

2.Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο

3.Έγγραφο που βεβαιώνει την τελευταία διεύθυνση, προσωρινή ή άλλη, κατοικίας, όπως για παράδειγμα λογαριασμός Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε. ή έγγραφο από την εφορία ή ενοικιαστήριο ή οποιοδήποτε άλλο.

Η κοινωνική δομή θα λειτουργεί από τον δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με την Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και τη ΧΕΝ Ελλάδος και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ εποπτεύεται από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων.