Νομοθεσία για τον καπνό/ Κλινικές δοκιμές/ Ανάκτηση εθνικών θησαυρών

Οι ευρωβουλευτές δίνουν το πράσινο φως σε νόμους για τις δοκιμές φαρμακευτικών προϊόντων και για τον καπνό και απλουστεύουν τη διαδικασία επιστροφής αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς στα κράτη μέλη.