ΟΟΣΑ: 2 στα 10 ευρώ του ΑΕΠ “κλέβουν” από φόρους οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Στα 3,23 δισ. ευρώ ή στο 1,75% του ΑΕΠ τοποθετεί ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) τη συνολική απώλεια φορολογικών εσόδων από τους ελευθέρους επαγγελματίες στην Ελλάδα σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη έκθεση του ΟΟΣΑ για τη χώρα μας η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι είναι εμφανώς υψηλή και έχει υποχωρήσει λίγο στα χρόνια της κρίσης.

Ο ΟΟΣΑ εστιάζει στην ελλιπή καταγραφή των εσόδων των αυτοαπασχολούμενων η φοροδιαφυγή των οποίων εκτιμά πως στοιχίζει στο κράτος έσοδα περίπου 3,23 δισ. ευρώ ή στο 1,75% του ΑΕΠ κάθε χρόνο.

Ο Οργανισμός παρατηρεί ότι η συλλογή του ΦΠΑ έχει  καταστεί λιγότερο αποτελεσματική κατά τη διάρκεια της κρίσης, κάτι που αποδίδει στην μείωση της ζήτησης.

Αναδεικνύει δε υπολογισμούς της Τράπεζας της Ελλάδα που έχουν καταδείξει πως μια μείωση 1 % του πραγματικού ΑΕΠ μειώνει τα έσοδα από τον ΦΠΑ κατά περίπου 0,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο ΟΟΣΑ ξεκαθαρίζει πως οι αμνηστεύσεις (περαιώσεις) που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν για να ενισχυθούν τα έσοδα ενθαρρύνουν περαιτέρω τη φοροδιαφυγή και πρέπει οριστικά να εκλείψουν.

Αναφέρει πως οι διασταυρώσεις μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών, περιουσιακών στοιχείων, αλλά και φόρων που καταβάλλουν οι φορολογούμενοι είναι επιβεβλημένες, όπως και η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού και ο εκσυγχρονισμός των μεθόδων εργασίας των φορο- ελεγκτών.

Ο ΟΟΣΑ ξεκαθαρίζει πως η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης για φορολογικές υποθέσεις  είναι απαραίτητη και προτείνει να δοθούν πρόσθετες δυνατότητες εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Τέλος, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σημειώνει πως η Ελλάδα είναι η δεύτερη πιο διαφθαρμένη χώρα μέλος του Οργανισμού μετά το Μεξικό και ότι για να υπάρξει πρόσθετη διαφάνεια απαιτείται μεταξύ άλλων η δημοσιοποίηση του φόρου εισοδήματος που καταβάλλει κάθε φορολογούμενους.

 

Πηγή: news.gr