ΟΤΕ: Αύξηση στα κέρδη γ’ τριμήνου

Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 94 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24,3% σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο όμιλος ΟΤΕ για το τρίτο τρίμηνο του 2014.

Ο όμιλος συνέχισε να παρουσιάζει ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές, ενώ οι προσαρμοσμένες ροές αυξήθηκαν κατά 20% στα 126 εκατ. ευρώ. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA του ομίλου αυξήθηκε κατά 120 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 37,6% – το υψηλότερο επίπεδο από το 2009.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 1,4 δισ. ευρώ και εμφανίζεται μειωμένος επιπλέον 5% από το τέλος του 2013.

Ο όμιλος κατέγραψε επίσης μείωση 5% στα συνολικά ενοποιημένα έσοδα. Διευκρινίζεται πως, εξαιρουμένης της επίδρασης των πρόσφατων αλλαγών στα τέλη τερματισμού, κυρίως στη Ρουμανία από την 1η Απριλίου 2014, τα έσοδα του Ομίλου θα είχαν μειωθεί κατά 3% στο τρίμηνο. Στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, τα έσοδα κατέγραψαν μείωση 3%, συνεχίζοντας πάντως την πολυετή τάση μείωσης του ρυθμού πτώσης των εσόδων από τρίμηνο σε τρίμηνο.

«Οι επιδόσεις μας στην Ελλάδα συνεχίζουν να σταθεροποιούνται, κάτι που αντανακλάται στα έσοδά μας. Στη σταθερή τηλεφωνία, οι υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και τηλεόρασης σημειώνουν ισχυρά αποτελέσματα, ενώ στην κινητή τα έσοδα από υπηρεσίες επιδεικνύουν ανθεκτικότητα», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ.

Ο κ. Τσαμάζ εξέφρασε την αισιοδοξία της διοίκησης ότι θα επιτευχθεί ο στόχος για ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 500 εκατ. ευρώ το 2014 και ότι η κερδοφορία και οι ταμειακές ροές θα παραμείνουν ισχυρές τόσο μέχρι το τέλος της χρονιάς, όσο και το 2015.