Παζάρι για τα “κόκκινα δάνεια”

Νέο πλαίσιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά διαπραγματεύεται ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης με την τρόικα. Ωστόσο απομένει να καθοριστεί επακριβώς το κόστος της ρύθμισης καθώς μια τέτοια απόφαση επιβαρύνει την οικονομική κατάσταση των τραπεζών.
Το έγγραφο της προσωρινής συμφωνίας που εξασφάλισε «Το Βήμα» αναφέρει τα εξής: «Το νέο πλαίσιο θα υιοθετηθεί ως το τέλος Μαρτίου με την αναθεώρηση του νόμου 3869/2010. Απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται σε μεγάλη οικονομική δυσχέρεια με στόχο να διευκολύνει την έγκαιρη επίλυση των μη βιώσιμων χρεών των νοικοκυριών». Γίνεται επίσης λόγος για την προστασία της «κουλτούρας αποπληρωμής» και την αποφυγή περιττών απωλειών.
Τα σημεία-κλειδιά είναι:
1. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα λαμβάνουν υπόψη το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη.
2. Η παρακολούθηση εφαρμογής του προγράμματος θα γίνεται από αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία.
3. Υιοθετείται επιτοκιακός δείκτης στον οποίο θα προστίθεται ένα περιθώριο κέρδους για να προκύψει το τελικό επιτόκιο.
4. Θα γίνεται περιοδική επανεξέταση των οικονομικών συνθηκών των συμμετεχόντων οφειλετών για την αξιολόγηση της συνέχισης της συμμετοχής τους στη ρύθμιση.
5. Ορίζεται σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Στο έγγραφο σημειώνεται με έμφαση ότι το νέο πλαίσιο θα αξιολογηθεί εντός 6 μηνών λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που θα έχει στις τράπεζες.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι τελικές λεπτομέρειες έχουν ως εξής:
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ: Η ελληνική πλευρά είχε προτείνει τα τέσσερα έτη, με αξιολόγηση στα δύο χρόνια. Μετά τις διαπραγματεύσεις φέρεται να καταλήγουν σε περίοδο χάριτος τεσσάρων ετών αλλά με ετήσια αξιολόγηση.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ: 1,5% κυμαινόμενο, συνδεδεμένο με το επιτόκιο της ΕΚΤ.
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Οριο 25.000 ευρώ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Η κυβέρνηση προτείνει την προστασία για την 1η κατοικία αντικειμενικής αξίας ως 180.000 ευρώ και σύνολο περιουσίας ως 300.000 ευρώ. Η τρόικα επιμένει πως στη συνολική περιουσία πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία (ακίνητα, καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές, κ.λπ.).