Οι σταυροί και η κατανομή εδρών ανά εκλογική περιφέρεια

Τους αριθμούς των βουλευτικών εδρών και των σταυρών προτίμησης ανά εκλογική περιφέρεια, όπως αποτυπώνονται στο Προεδρικό Διάταγμα 4/2013, γνωστοποιεί το υπουργείο Εσωτερικών.

Κατά τρεις αυξάνονται οι έδρες στην εκλογική περιφέρεια νομού Αττικής (από 12 σε 15), κατά δύο αυξάνονται στη Β’ Αθηνών (από 42 σε 44), ενώ κατά μια έδρα αυξάνονται στην Α’ Πειραιώς (από 5 σε 6 έδρες), τη Θεσπρωτία (από 1 σε 2 έδρες), στη Μαγνησία (από 5 σε 6 έδρες) και στις Κυκλάδες (από 3 σε 4 έδρες).

Κατά τρεις μειώνονται οι έδρες στην Α’ Αθηνών (από 17 σε 14 έδρες), ενώ κατά μια μειώνονται οι έδρες στην Αχαΐα (από 9 σε 8 έδρες), στην Αιτωλοακαρνανία (από 8 σε 7 έδρες), στη Βοιωτία (από 4 σε 3 έδρες), Καρδίτσας (από 5 σε 4 έδρες), Σέρρες (από 7 σε 6 έδρες) και Τρίκαλα (από 5 σε 4 έδρες).

Στις εκλογικές περιφέρειες με μία έως τρεις έδρες οι εκλογείς βάζουν ένα σταυρό προτίμησης. Στις εκλογικές περιφέρειες με τέσσερις έως επτά έδρες οι εκλογείς βάζουν από δύο σταυρούς προτίμησης. Στις εκλογικές περιφέρειες με οκτώ έως 12 έδρες βάζουν τρεις σταυρούς προτίμησης. Στις εκλογικές περιφέρειες με 13 και άνω έδρες βάζουν τέσσερις σταυρούς προτίμησης.
Χρηματοδότηση κομμάτων/υποψηφίων

Όλα τα έσοδα των πολιτικών κομμάτων καταλήγουν υποχρεωτικά σε έναν από τους τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί κάθε κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει και είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα.

Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες των υποψηφίων βουλευτών διακινούνται μέσω μόνο ενός τραπεζικού λογαριασμού. Είναι υποχρεωτική η έκδοση απόδειξης είσπραξης για κάθε ιδιωτική χρηματοδότηση έως 1.500 ευρώ σε πολιτικό κόμμα και έως 500 ευρώ σε υποψήφιο βουλευτή.

Η ιδιωτική χρηματοδότηση από το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ για πολιτικό κόμμα ή συνασπισμό και τα 5.000 ευρώ για υποψήφιο βουλευτή.

Τα κουπόνια πρέπει να είναι ονομαστικοποιημένα, με υποχρεωτική αναγραφή του ΑΦΜ ή του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας.

Τέλος, απαγορεύεται η χορήγηση εισιτηρίων και η ναύλωση μεταφορικών μέσων από κόμματα και υποψηφίους.