Ορίζοντας 2020 Γερά θεμέλια για την έρευνα, την ανάπτυξη και την πρόοδο;

Έχοντας χαρακτηριστεί ως το θεμέλιο της εξόδου της ΕΕ από την κρίση, θα καταφέρει το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 να δώσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις την απαραίτητη ώθηση για ανάπτυξη παρά το γεγονός πως έλαβε λιγότερα κεφάλαια από ό,τι αναμενόταν;