Ο Ιωάννης Καραβοκύρης νέος πρόεδρος του ΑΣΕΠ

Τον πρώην πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννη Καραβοκύρη τοποθέτησε η Διάσκεψη των Πρέδρων της Βουλής στη θέση του προέδρου του ΑΣΕΠ.

Η επιλογή έγινε με 21 ψήφους υπέρ, 1 παρών και 2 δικαιολογημένες απουσίες, συγκεντρώνοντας τα 4/5 των μελών, όπως ορίζει το Σϋνταγμα.

Ο πρόεδρος της Βουλής Βαγγέλης Μεϊμαράκης ευχαρίστησε θερμά τον απερχόμενο Πρόεδρο του ΑΣΕΠ Γιώργο Βέη για τις σημαντικές υπηρεσίες που προσέφερε στην ελληνική πολιτεία.

Ο Ευ. Μεϊμαράκης τόνισε επίσης το ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης που επέδειξε ο Γ. Βέης παραμένοντας στη θέση αυτή έως σήμερα, κατά παράταση της θητείας του και παρά το γεγονός ότι ήδη από το 2012 είχε επισημάνει την ανάγκη αντικατάστασής του.