Ο Στουρνάρας απέρριψε τροπολογία για τα χρέη των κομμάτων

 

 

Την 1η Απριλίου, με ερώτησή της, η οποία ουδέποτε απαντήθηκε από τους αρμόδιους υπουργούς, η βουλευτής των ΑΝΕΛ Μαρίνα Χρυσοβελώνη, έθετε θέμα νομιμότητας της Ελιάς, ζητώντας να ενημερωθεί το Σώμα, για το κατά πόσον οι συνιστώσες του νέου αυτού μορφώματος, διαθέτουν ΑΦΜ και καταστατικά εγκεκριμένα από τον Άρειο Πάγο.

Το μείζον αυτό θέμα, και τις σοβαρές καταγγελίες που ακολούθησαν περί προσπαθειών του Βαγγέλη Βενιζέλου, να μετατρέψει το χρεωμένο ΠΑΣΟΚ σε Ελιά, προκειμένου να διαγραφούν οι υπέρογκες οφειλές του, επιχείρησε να αναδείξει και η αξιωματική αντιπολίτευση, με τροπολογία την οποία κατέθεσε στο μεσοπρόθεσμο, την περασμένη εβδομάδα.

Η τροπολογία, την οποία υπέγραφαν 13 βουλευτές, προέβλεπε μεταξύ άλλων, ότι τα κόμματα που αλλάζουν όνομα ή ΑΦΜ θα είναι υποχρεωμένα να πληρώνουν τα δάνεια που έχουν. Σύμφωνα με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να υφίσταται «η νομική έννοια της διαδοχής στα πολιτικά κόμματα, όσον αφορά τις οφειλές τους από τη λειτουργία τους, ώστε να διασφαλίζονται το Δημόσιο και οι τράπεζες αλλά και οι εργαζόμενοι σε περίπτωση αλλαγής της νομικής προσωπικότητας ή και φορολογικής ταυτότητας».

Ειδικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε:

Κόμματα τα οποία προέρχονται από το μετασχηματισμό κομμάτων που έχουν εκλεγεί στις τελευταίες εθνικές ή ευρωπαϊκές εκλογές θεωρούνται καθολικοί διάδοχοι των κομμάτων από τα οποία προέρχονται ως προς το σύνολο των οφειλών τους προς το Δημόσιο, τις τράπεζες, τους εργαζόμενούς τους, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας και κάθε τρίτον με τον οποίον είχαν συναλλαγές, ανεξαρτήτως εάν το εκ μετασχηματισμού προερχόμενο κόμμα απέκτησε νέο ΑΦΜ  και κατέθεσε  νέα δήλωση στον Άρειο Πάγο κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 29 παρ. 1  του νόμου 3023/2002.

Ως μετασχηματισμός κομμάτων για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, νοείται, ενδεικτικά, η συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων κομμάτων, η αλλαγή ονομασίας, η ίδρυση νέου κόμματος  στη θέση άλλου που διέκοψε την λειτουργία του, και γενικά κάθε αλλαγή στα χαρακτηριστικά του κόμματος που οδηγεί στη δημιουργία νέας νομικής προσωπικότητας και φορολογικής ταυτότητας.

Αμφισβητήσεις εγειρόμενες ως προς την εφαρμογή των διατάξεων αυτών επιλύονται με απόφαση του Αρείου Πάγου στον οποίο προσφεύγει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον».

Η παραπάνω τροπολογία, η οποία ξεκάθαρα φωτογραφίζει το ΠΑΣΟΚ και την Ελιά, παρότι έχει βάση, δεν έγινε αποδεκτή από τον υπουργό Οικονομικών κι έτσι ουδέποτε τέθηκε σε συζήτηση.

Η άρνηση Στουρνάρα να αποδεχθεί την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε να προστεθεί σε προηγούμενη απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη να αλλάξει τον νόμο, σχετικά με τη συμμετοχή των κομμάτων στις εκλογές, προσθέτοντας ότι δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές έχουν και συνασπισμοί συνεργαζόμενων κομμάτων, με τη συμμετοχή και πολιτικών κινήσεων, οι οποίες όμως δεν αποτελούν κόμμα, κλίνοντας ουσιαστικά, το μάτι στην Ελιά.

Να σημειωθεί ότι τροπολογίες που κατατείθενται από βουλευτές της αντιπολίτευσης μπαίνουν σε ψηφοφορία μόνον αν ο αρμόδιος υπουργός -στην προκειμένη περίπτωση ο Γιάννης Στουρνάρας- τις κάνει δεκτές, ενώ στην περίπτωση αυτή, κανένας βουλευτής της ΝΔ ή του ΠΑΣΟΚ δεν τοποθετήθηκε, παρότι αυτό ζητήθηκε επίμονα από την αξιωματική αντιπολίτευση.