Ο κατακερματισμός στις αγορές ομολόγων της ζώνης του ευρώ υποχώρησε περαιτέρω το 2014, σύμφωνα με έκθεση της ΕΚΤ και της Κομισιόν

Την εκτίμηση ότι ο κατακερματισμός στις αγορές ομολόγων της ζώνης του ευρώ υποχώρησε περαιτέρω το 2014, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις προβληματικές χώρες, της προόδου της ζώνης του ευρώ στις μεταρρυθμίσεις της χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής της και των μέτρων νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ διατυπώνουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκθεση για τη χρηματοπιστωτική ενοποίηση που έδωσαν σήμερα Δευτέρα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ και την ΕΕ, η χρηματοπιστωτική ενοποίηση στη ζώνη του ευρώ έχει βελτιωθεί σταθερά και έχει φθάσει σε ένα επίπεδο κοντά σε αυτό που ήταν πριν από την κρίση του δημόσιου χρέους, Κατά τους συντάκτες της έκθεσης σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραμάτισαν τόσο η θεσμοθέτηση της Τραπεζικής Ένωσης όσο και οι αντισυμβατικές ενέργειες νομισματικής πολιτικής που έλαβε η ΕΚΤ.

Η έκθεση, η οποία παράγεται σε ετήσια βάση, διαπιστώνει ότι η χρηματοπιστωτική ενοποίηση στη ζώνη του ευρώ έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο στους περισσότερους τομείς το 2014, σε σύγκριση με το 2013, και ειδικά στις αγορές χρήματος, ομολόγων και στην τραπεζική αγορά. Η εικόνα δε για την αγορά μετοχών είναι πιο «μικτή». Ειδικότερα:

Στις αγορές χρήματος, το ποσοστό των ανασφάλιστων διασυνοριακών συναλλαγών (unsecured overnight cross-border transactions) έχει επιστρέψει στα επίπεδα πριν από την πτώχευση της Lehman.

Οι δείκτες δείχνουν ότι ο κατακερματισμός στις αγορές ομολόγων της ζώνης του ευρώ υποχώρησε περαιτέρω το 2014, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις προβληματικές χώρες, της προόδου της ζώνης του ευρώ στις μεταρρυθμίσεις της χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής της και των μέτρων νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ.

Η χρηματοπιστωτική ενοποίηση στις τραπεζικές αγορές της ζώνης του ευρώ βελτιώθηκε επίσης το 2014.

Η πρόοδος στην ολοκλήρωση της αγοράς μετοχών είναι λιγότερο σαφής από ό, τι στην περίπτωση των αγορών χρήματος, ομολόγων και τραπεζικών.

Η έκθεση υποστηρίζει πως η πλήρης εφαρμογή της Τραπεζικής Ένωσης είναι ζωτική, προκειμένου να στηρίξει την πρόοδο που έχει ήδη καταγραφεί στο σκέλος της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης και να προωθήσει την περαιτέρω ανάπτυξη της, εξαλείφοντας πιθανές αρνητικές παρενέργειες του οικονομικού κατακερματισμού.

«Η ευρωπαϊκή οικονομική ενοποίηση έχει βελτιωθεί κατά τα τελευταία δύο χρόνια, προς όφελος της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, ωστόσο πολλά απομένουν να γίνουν για να προχωρήσει περαιτέρω η χρηματοπιστωτική ενοποίηση», δήλωσε σχετικά ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Βιτόρ Κονστάντσιο.