Πάνω από τα 50 εκατ. ευρώ τα ταμειακά διαθέσιμα του ΟΛΠ το 2014

Πάνω από τα 50 εκατ. ευρώ θα διαμορφωθούν τα ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. το 2014, όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γιώργος Ανωμερίτης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η Γ.Σ., η οποία εκλήθη με μοναδικό θέμα την «Κεφαλαιοποίηση ή διανομή και φορολόγηση των ειδικών αποθεματικών σύμφωνα με το Ν.4172/2013» έκανε αποδεκτή την εισήγηση του κ. Ανωμερίτη, την οποία είχε εγκρίνει και το δ.σ., βάσει της οποίας το εναπομείναν ποσό των αποθεματικών, ύψους 6.087.915,56 ευρώ θα αχθεί σε αποθεματικό με την περιγραφή «Φορολογημένο αποθεματικό παρ.12 άρθρο 72 του Ν.4172/13».

Το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο έδωσε θετική ψήφο στην εισήγηση του προέδρου και του δ.σ. του ΟΛΠ, εκπροσωπήθηκε από τον Αθ. Λιάγκο.