Παράταση των εγγυήσεων συνολικού ύψους 23 δισ. ευρώ προς τις ελληνικές τράπεζες

Την απόφαση που προβλέπει την παράταση των εγγυήσεων συνολικού ύψους περίπου 23 δισ. ευρώ που είχαν χορηγηθεί από το 2008 προς τις ελληνικές τράπεζες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κρίση από την κατάρρευση της Lehman Brothers, υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης.

Οι διατάξεις του νόμου 3723/2008 που είχαν ψηφιστεί επί υπουργίας Γιώργου Αλογοσκούφη, παρατείνονται –και ενώ νωρίτερα είχε δοθεί το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ- μέχρι και το τέλος Ιουνίου.

Η απόφαση, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, αναφέρει: «Αποφασίζουμε την παράταση των προθεσμιών που ορίζονται για τη συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α/9−12−2008) ‘Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις’, έτσι όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, μέχρι τις 30.6.2015».

Ο συγκεκριμένος νόμος προέβλεπε την εκχώρηση εγγυήσεων έως το ποσό των 15 δις. ευρώ αλλά και την έκδοση τίτλων του ελληνικού δημοσίου μέχρι το ποσό των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ.