Περισσότερες από 10.000 αιτήσεις υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών σε 100 δόσεις

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η ρύθμιση οφειλών σε 100 δόσεις, καθώς από την προηγούμενη Παρασκευή έως και το πρωί της Δευτέρας, περισσότεροι από 10.000 φορολογούμενοι είχαν καταθέσει αίτηση υπαγωγής.

Τονίζεται πως από τη ρύθμιση των 100 δόσεων η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προσδοκά να εισπράξει περίπου 600 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ σε βάθος χρόνου προσδοκώνται 9 δισ. ευρώ.

Πάντως, αρκετοί φορολογούμενοι που θα ενταχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να μεταβούν στις εφορίες, δεδομένου ότι ορισμένα πρόστιμα τα οποία διαγράφονται ή μειώνονται με βάση τον νόμο έχουν ενταχθεί στη βασική οφειλή και ενδεχομένως το ηλεκτρονικό σύστημα να μη μπορεί να κάνει τον διαχωρισμό.

Σημειώνεται πως και φορολογούμενοι που υποβάλλουν συμπληρωματικές δηλώσεις και συμπεριλάβουν εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί παλαιότερα έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης. Αυτό ισχύει με την προϋπόθεση ότι οι δηλώσεις θα έχουν εκκαθαριστεί από τη φορολογική αρχή μέχρι τις 26 Μαΐου (τελευταία ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση).

Στη ρύθμιση υπάγονται όλα τα χρέη από φόρους εισοδήματος, φόρους ακίνητης περιουσίας, ΦΠΑ, λοιπούς παρακρατούμενους φόρους, ειδικούς φόρους κατανάλωσης, λοιπούς φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, δάνεια εγγυημένα από το Δημόσιο, πρόστιμα για παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας, πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και όλα τα χρέη προς Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, εφόσον έχουν βεβαιωθεί στις ΔΟΥ ή στα τελωνεία της χώρας έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν γίνει ληξιπρόθεσμα μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Όλα αυτά τα χρέη μπορούν να τακτοποιηθούν με τη νέα ευνοϊκή ρύθμιση των 100 δόσεων, ανεξαρτήτως ποσού. Στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής των οφειλών προβλέπεται ο μηδενισμός των προσαυξήσεων και των προστίμων.