Πλημμύρα υπογραφών φέρνει την Πρωτοβουλία Πολιτών για το νερό στην κορυφή της ατζέντας

Η πρώτη Πρωτοβουλία Πολιτών που φθάνει σε δημόσια ακρόαση θα καταφέρει να μεταμορφώσει τις εθνικές πολιτικές υδάτων κι εξυγίανσης σε όλη την ΕΕ; Ρωτάμε τον Matthias Groote.