Πρασίνισμα του Μπρίστολ από τη ρίζα

Κέντρο ιδεών και καινοτομιών, μπορεί το Μπρίστολ – η φετινή Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης – να μεταμορφώσει τρόπους ζωής και επιχειρήσεις για να καταπολεμήσει αστική συμφόρηση και ρύπανση;