Προσυμπληρωμένες οι φορολογικές δηλώσεις για τους φορολογούμενους

 

Προσυμπληρωμένες τις δηλώσεις τους θα δουν οι φορολογούμενοι κατά την είσοδο στον λογαριασμό τους στο ηλεκτρονικό σύστημα taxisnet, μετά τις 28 Μαρτίου.

Φέτος, το υπουργείο Οικονομικών θα παραλάβει μέσω Διαδικτύου όλες τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις. Τα στοιχεία αυτά θα μεταφερθούν στο βασικό έντυπο Ε1, ωστόσο θα πρέπει να ελεγχθούν από κάθε φορολογούμενο, δεδομένου ότι δίνουν και το τελικό «ΟΚ» για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Με αυτόν τον τρόπο, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων επιχειρεί να ελέγξει τα «κρυφά» και αδήλωτα εισοδήματα. Δηλαδή εισοδήματα που «ξεχνούν» οι φορολογούμενοι να δηλώσουν και κατ’ επέκταση να πληρώσουν και τον σχετικό φόρο.

Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης με απόφαση που υπέγραψε χθες ζητεί την αποστολή ηλεκτρονικά όλων των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα ή εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις μέχρι και τις 28 Μαρτίου.

Στα στοιχεία που θα αποσταλούν θα αναγράφονται τα ποσά μισθών, συντάξεων, λοιπών παροχών και αμοιβών, καθώς και οι φόροι που παρακρατήθηκαν και αναλογούν. Μετά την παραλαβή, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα έχει τη δυνατότητα να τα μεταφέρει στο ηλεκτρονικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης.

Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι μετά τις 28 Μαρτίου θα μπορούν να εισέλθουν στους λογαριασμούς όπου θα βρουν τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης συμπληρωμένα. Συγκεκριμένα, θα έχουν συμπληρωθεί τα εισοδήματα που είχαν μέσα στο 2013, ο φόρος που παρακρατήθηκε, ο φόρος που αναλογεί για μισθωτές υπηρεσίες, η εισφορά αλληλεγγύης που παρακρατήθηκε για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, καθώς και στοιχεία που αφορούν στις κατοικίες και τα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με την απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, τα στοιχεία που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα ή εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις οικονομικού έτους 2014 υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου, στον δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ, ανεξάρτητα αν ο υπόχρεος είναι επιτηδευματίας ή όχι, προκειμένου για βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, και ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του ΚΦΑΣ που τηρούνται και από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικώς ή χειρογράφως).

Οι βεβαιώσεις υποβάλλονται ενιαία και υποχρεωτικά με το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών, στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις από εμπορικές επιχειρήσεις που καταβλήθηκαν, καθώς και με τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών και του ποσού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατήθηκε προκειμένου για βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες. Εξαιρείται η υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών των αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού και των κατώτερων πληρωμάτων. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα ή εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις, ως αποδεικτικά υποβολής θα εμφανίζονται και θα εκτυπώνονται:

• Το οικονομικό έτος αναφοράς.
• Ο αριθμός δήλωσης TAXISnet.
• Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία δηλούντος.
• Ο ΑΦΜ δηλούντος.
• Το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών.
• Το σύνολο των καθαρών αποδοχών.
• Το σύνολο των αναλογούντων φόρων, προκειμένου για αμοιβές από μισθωτές υπηρεσίες.
• Το σύνολο των παρακρατηθέντων φόρων.
• Το σύνολο των παρακρατηθέντων ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης προκειμένου για αμοιβές από μισθωτές υπηρεσίες.