Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3.566 εκατ. ευρώ στο 11μηνο

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3.566 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2014, έναντι πλεονάσματος 2.778 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2013 και στόχου του προϋπολογισμού 2015 για πρωτογενές πλεόνασμα 2.875 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 11μηνο του 2014, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.827 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3.155 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και στόχου του προϋπολογισμού 2015 για έλλειμμα 2.533 εκατ. ευρώ.

Από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών προκύπτει ότι συνεχίζεται η υστέρηση στο σκέλος των εσόδων.

Συγκεκριμένα, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 45.928 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.121 εκατ. ευρώ ή 2,4 % έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 41.774 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 918 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015.
Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 39.552 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 678 εκατ. ευρώ ή κατά 1,7% έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2014 υπερέβησαν τον στόχο του σχεδίου προϋπολογισμού
2015 οι φόροι στην περιουσία κατά 4 εκατ. ευρώ ή 0,1%, οι μεταβιβάσεις κεφαλαίων κατά 18 εκατ. ευρώ ή 7,7% και τα έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 20 εκατ. ευρώ ή 2,9%.

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 196 εκατ. ευρώ ή 2,7%, οι άμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. κατά 61 εκατ. ευρώ ή 3,2%, οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 80 εκατ. ευρώ ή 2,9%, ο ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 97 εκατ. ευρώ ή 4,9% και ο ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 58 εκατ. ευρώ ή 1,5%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3.074 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 205 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015 (2.869 εκατ. ευρώ).
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 4,154 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 203 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015.

Όσον αφορά στις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, ανήλθαν στα 47.755 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.828 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2015 (49.582 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 43.207 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2015 κατά 1.327 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.121 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου προϋπολογισμού 2015 (38.182 εκατ. ευρώ), αλλά και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 155 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 3.228 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 7,0%. Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2.211 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 5,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες ύψους 490 εκατ. ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, 59 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και 72 εκατ. ευρώ για δαπάνες διενέργειας εκλογών.

Η τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση ανήλθε σε 1.012 εκατ. ευρώ για το 11-μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2014 έναντι 336 εκατ. ευρώ για το 10-μηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014. Επομένως για το μήνα Νοέμβριο η τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ανήλθε σε 676 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 4.548 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 500 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (5.048 εκατ. ευρώ) και αυξημένες κατά 598 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.