Πρωτογενές πλεόνασμα 711 εκατ. στο πεντάμηνο

Σταϊκούρας: «Η ικανοποιητική εκτέλεση του προϋπολογισμού συνεχίζεται. Οι δημοσιονομικοί στόχοι, για τρίτη χρονιά, επιτυγχάνονται»

Εντός στόχων κινείται η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, παρά τις εκλογές που μεσολάβησαν. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία για το πεντάμηνο  Ιανουαρίου – Μαΐου, τα οποία παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κύριος Χρήστος Σταϊκούρας:

– Το έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 1,985 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3,843 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και επικαιροποιημένου στόχου για έλλειμμα 2.559 εκατ. ευρώ.

– Το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε σε 711 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 970 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 208 εκατ. ευρώ.

– Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 19,605 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 45 εκατ. ευρώ ή 0,2 %  έναντι του επικαιροποιημένου μηνιαίου στόχου.

– Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 17,305 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 62 εκατ. ευρώ ή 0,4 % υψηλότερα έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Το πλεόνασμα προήλθε όχι μόνο λόγω των αυξημένων περικοπών στις δαπάνες, αλλά και από την άνοδο των εισπράξεων φόρων, που κάλυψαν την «τρύπα» που είχε φανεί στο τετράμηνο μέχρι τον Απρίλιο. Και αυτό, παρά τις πολύ υψηλές επιστροφές φόρων σε πολίτες και επιχειρήσεις, οι οποίες ξεπέρασαν τον στόχο. Συγκεκριμένα:

– Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 16.174  εκατ. ευρώ, 254 εκατ. ευρώ ή 1,6 % περισσότερα έναντι του επικαιροποιημένου στόχου. Και αυτό παρότι οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,269 δισ. ευρώ, σημειώνοντας  υπέρβαση κατά 85 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,184 δισ. ευρώ).

– Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2,300 δισ. ευρώ και ήταν μειωμένα κατά 16 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

– Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 21,591 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 529 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (22.119 εκατ. ευρώ).

– Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 19,810   δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του επικαιροποιημένου στόχου κατά 641 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 459 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (17,103 δισ. ευρώ).  Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 2.057 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 9,4%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου  των πρωτογενών δαπανών κατά 1.528 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 8,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι διατέθηκαν αυξημένες δαπάνες συνολικού ύψους 210 εκατ. ευρώ περίπου εκ των οποίων 169 εκατ. ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος και 42 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 1.780 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 113 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.668 εκατ. ευρώ) και κατά 639 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Όπως δήλωσε ο κ.Σταϊκούρας «οι δημοσιονομικοί στόχοι, για τρίτη χρονιά, επιτυγχάνονται. Η επίτευξη αυτών των στόχων δείχνει ότι τα δημόσια οικονομικά σταθεροποιούνται σε καλό επίπεδο. Δημιουργείται έτσι η αναγκαία βάση για ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας και προώθηση της απασχόλησης, για διανομή “κοινωνικού μερίσματος” για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και για σταδιακή μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών».