Πρόσθετο φόρο 858 ευρώ θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι -Τι έδειξαν τα πρώτα εκκαθαριστικά

 

Περισσότερες από 432.000 φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, ενώ 428.271 δηλώσεις έχουν ήδη εκκαθαριστεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και όπως φαίνεται απο έως τώρα στοιχεία, ένα στα δύο εκκαθαριστικά είναι μηδενικά.

Αντίθετα το 31,4% των εκκαθαριστικών σημειωμάτων (134.563) είναι χρεωστικά, δηλαδή οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν με τα έως τώρα στοιχεία, κατά μέσο όρο 858 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 20% είναι πιστωτικό (86.011 σημειώματα) και οι φορολογούμενοι θα έχουν κατά μέσο όρο επιστροφή φόρου 197 ευρώ.

Για το έτος 2014 η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων μπορεί να γίνει έως τις 30 Ιουνίου και παράταση δεν πρόκειται να δοθεί. Όσοι δεν προλάβουν την καταληκτική ημερομηνία, θα βρεθούν εκπρόθεσμοι και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις.