Πρόστιμα σε τράπεζες για χειραγώγηση της αγοράς συναλλάγματος

Συνολικό πρόστιμο ύψους 3,4 δισ. δολαρίων επέβαλαν οι αμερικανικές και οι βρετανικές αρχές σε πέντε τράπεζες με την κατηγορία της χειραγώγησης της αγοράς συναλλάγματος.

Πρόκειται για τις τράπεζες Citigroup, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, UBS και HSBC, οι οποίες παραδέχθηκαν ότι δεν είχαν τον απαιτούμενο εσωτερικό έλεγχο για να αποτρέψουν τη χειραγώγηση της αγοράς συναλλάγματος.

Η βρετανική εποπτική αρχή FCA επέβαλε πρόστιμο άνω των 1,7 δισ. δολαρίων στις πέντε τράπεζες «για αποτυχία στον έλεγχο της επιχειρηματικής πρακτικής», ενώ δεν προχώρησε σε διακανονισμό με την Barclays δηλώνοντας ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τις πρακτικές της.

Επίσης, αμερικανική Commodity Futures Trading Commission επέβαλε πρόστιμο άνω των 1,4 δισ. δολαρίων στις πέντε τράπεζες.