Πρόστιμα στους εργοδότες για εκπρόθεσμες βεβαιώσεις

 

Αντιμέτωποι με πρόστιμα θα βρεθούν οι εργοδότες που δεν θα αποστείλουν έως τις 28 Μαρτίου στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων τις βεβαιώσεις αποδοχών.

Σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία που ισχύει για τις υποβολές δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 2014, οι κωδικοί της φορολογικής δήλωσης των εισοδημάτων που προέρχονται από τις ανωτέρω βεβαιώσεις προ-συμπληρώνονται χωρίς τη δυνατότητα επεξεργασίας από τον φορολογούμενο. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να μειώσει δραστικά τον χρόνο υποβολής των δηλώσεων για όσους φορολογούμενους δεν έχουν άλλα εισοδήματα πλην όσων αναγράφονται στις βεβαιώσεις αυτές.

Ωστόσο, σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι διαπιστώσουν  πως τα στοιχεία εισοδημάτων τους δεν προσυμπληρωμένα στοΕ1, θα πρέπει να επικοινωνήσούν με τον εργοδότη (χορηγό της βεβαιώσεως), προκειμένου να πληροφορηθούν το πότε αυτός θα δηλώσει τα στοιχεία αποδοχών στην εφορία.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει ξεκαθαρίσει πως σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι αλλάζουν οι ίδιοι τα προσυμπληρωμένα στο Ε1 ποσά εισοδημάτων, τότε η διαδικασία αυτή θα εκτρέπει την δήλωση προς έλεγχο στην Εφορία.

Σύμφωνα με απαντήσεις που παρέσχε για το ζήτημα στο φορολογικό κόμβο TaxHeaven ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης :

-Σε περίπτωση που υπόχρεος δεν στείλει καθόλου βεβαιώσεις αποδοχών στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα του επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4174/2013 (100 ευρώ)..

-Σε περίπτωση που υπόχρεος στείλει βεβαιώσεις αποδοχών, αλλά κάνει κάποιο λάθος στο ποσό του παρακρατούμενου φόρου δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο. Αλλά αν όμως δηλωθεί διαφορά από τον φορολογούμενο αυτή μπορεί να επισύρει καταλογισμό και πρόστιμο για τους παρακρατούμενους φόρους.

-Μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, δηλαδή την 28η Μαρτίου, θα μπορεί να υποβληθεί τροποποιητικό αρχείο βεβαιώσεων; χωρίς πρόστιμο. Μετά την ημερομηνία αυτή θα επιβάλλεται το σχετικό πρόστιμο.

-Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν συμπληρώσουν τις αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση παρακράτησης φόρου (πχ. αμοιβές μικρότερες των 300 ευρώ) θα υπάρχουν κυρώσεις.

-Οι εργοδότες θα πρέπει να γνωστοποιούν τα ποσά στους μισθωτούς ανεξάρτητα της αποστολής, ώστε να υπάρχει διασταύρωση από τον φορολογούμενο.

Τέλος, ερωτηθείς μέσω twitter για το εάν υπάρχει περίπτωση παράτασης στην υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών που λήγουν στις 28 Μαρτίου ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης απήντησε πως δεν νομίζει ότι θα υπάρξει.