Πρόταση Εθνικής προς μετόχους για αγορά υβριδικών τίτλων

 

Προαιρετική πρόταση επαναγοράς με discount υβριδικών τίτλων παλαιότερων εκδόσεων, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα απευθυνόμενη σε πελάτες της, θεσμικούς επενδυτές. Πρόκειται για 5 σειρές τίτλων, τρεις σε ευρώ, μία σε δολάρια και μία σε λίρες Αγγλίας, που ευρωποιημένες αντιστοιχούν σε ονομαστική αξία 170 εκατ ευρώ.

Η Εθνική, που επιδιώκει σημαντική ενίσχυση των βασικών της κεφαλαίων από τη συγκεκριμένη πρόταση, θα αποπληρώσει τους τίτλους που θα της παραδοθούν στο 40% της ονομαστικής τους αξίας, δηλαδή με ένα discount της τάξεως του 60%. Οι επενδυτές κάτοχοι των τίτλων των συγκεκριμένων 5 σειρών θα πρέπει μέχρι τις 22 Μαΐου να απαντήσουν στην Τράπεζα αν και πόσοι αποδέχονται την προαιρετική πρόταση.

Σε περίπτωση κατά την οποία αποδέχονταν όλοι οι επενδυτές την πρόταση της Εθνικής, η Τράπεζα θα κατέβαλε για την αποπληρωμή των τίτλων ποσό 68 εκατ. ευρώ, αλλά θα είχε κέρδος της τάξεως των 102 εκατ. ευρώ.

O στόχος της προαιρετικής πρότασης είναι η ενίσχυση των βασικών κεφαλαίων της κατηγορίας Core Tier I και δεν έχει σχέση με τη διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης της.