Πως λειτουργεί: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το EuroparlTV σάς παρουσιάζει το πλήρες φάσμα των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις έδρες του στις Βρυξέλλες, το Στρασβούργο και το Λουξεμβούργο.

&nbsp