Πόσο επηρεάζει την Ελλάδα η μείωση των επιτοκίων

Την έκπληξη έκανε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μειώνοντας το βασικό επιτόκιο της Ευρωζώνης στο αρνητικό ρεκόρ του 0,25%.

Πρόκειται για μία απόφαση η οποία δεν ήταν αναμενόμενη, καθώς η επικρατέστερη άποψη μεταξύ των αναλυτών ήταν ότι το επιτόκιο θα παρέμενε σταθερό στο ιστορικό χαμηλό του 0,50%.

Στην καθιερωμένη μηνιαία συνέντευξη Τύπου του, ο διοικητής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, έκανε λόγο για απόφαση που θα στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στην Ευρωζώνη, επισημαίνοντας πως η ανάκαμψη της οικονομίας στη ζώνη του ευρώ παραμένει εύθραυστη και αδύναμη.

Ο Ντράγκι δεσμεύτηκε ακόμα ότι η διευκολυντική νομισματική πολιτική της ΕΚΤ θα διατηρηθεί για όσο χρειαστεί, ενώ προειδοποίησε για την πιθανότητα μίας παρατεταμένης περιόδου χαμηλού πληθωρισμού στην Ευρωζώνη.

Η απρόσμενη απόφαση της ΕΚΤ οδήγησε σε απότομη αποδυνάμωση το ευρώ, με την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου να διαμορφώνεται πλέον στο 1,3336 (-1,31%).

Πόσο επηρεάζει την Ελλάδα

Σε χαμηλότερα επίπεδα αναμένεται να διαμορφωθούν τα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων των ελληνικών τραπεζών μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μειώσει τα επιτόκια του ευρώ  στο 0,25%.

Οι άμεσα ωφελημένοι από την απόφαση της ΕΚΤ είναι οι κάτοχοι στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο, είτε αυτό βασίζεται στο βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ είτε στο διατραπεζικό επιτόκιο Euribor.

Λιγότερο κερδισμένοι είναι όσοι έχουν χρέη σε καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες, επίσης με κυμαινόμενο επιτόκιο, είτε αυτό βασίζεται στην ΕΚΤ είτε στο Euribor.

Σημαντικά κερδισμένες θα βγουν οι ελληνικές τράπεζες, καθώς θα αναπροσαρμόσουν σε χαμηλότερα επίπεδα τα επιτόκια καταθέσεων τους, βελτιώνοντας έτσι τα κόστη τους.

Το πλέον βασικό είναι ότι τα πιστωτικά ιδρύματα θα δύνανται να αντλούν ρευστότητα από την ΕΚΤ με ακόμη πιο ευνοϊκούς όρους ως προς το κόστος του χρήματος, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι θα είναι άμεσα σε θέση να χορηγήσουν νέα δάνεια και να δώσουν πρόσθετη ρευστότητα στην αγορά.

Σήμερα τα μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ διαμορφώνονται ως εξής:

    Ιούλιος 2013 Αύγουστος 2013 Σεπτέμβριος 2013
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Μίας ημέρας από νοικοκυριά 0,47 0,47 0,39
Μίας ημέρας από επιχειρήσεις 0,46 0,47 0,40
Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά 3,48 3,29 3,10
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων 2,26 2,10 1,96
ΔΑΝΕΙΑ Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 14,64 14,68 14,66
Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 7,42 7,36 7,20
Επαγγελματικά  χωρίς καθορισμένη διάρκεια 9,53 9,54 9,37
Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος 7,50 8,41 7,40
Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος:

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

-δάνεια από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

7,13

6,08

5,72

7,12

6,13

5,49

6,89

6,49

5,93

Στεγαστικά με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος 2,85 2,89 2,93
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των δανείων 5,55 5,54 5,56
 Περιθώριο επιτοκίου*

 

Πηγή: news.gr