Πώς λειτουργεί: Εκλέγοντας το μέλλον της Ευρώπης

Φορέστε ζώνες κι ετοιμαστείτε για ένα οδικό ταξίδι μέσα από τις ευρωπαϊκές εκλογές καθώς το EPTV σηματοδοτεί πώς αποφασίζεται η ισορροπία δυνάμεων στο Κοινοβούλιο και ποιος έχει δικαίωμα ψήφου.