Ρυθμιστής για χρηματοδότηση έργων η Τράπεζα Πειραιώς

Οι ραγδαίες ανακατατάξεις στον τραπεζικό τομέα αλλάζουν τα δεδομένα και στα μεγάλα έργα, που πραγματοποιούνται με συμβάσεις παραχώρησεις και τελούν εν αναστολή, λόγω του «παγώματος» της δανειοδότησης, αφού οι συγχωνεύσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ενώνουν και τα δανειακά χαρτοφυλάκια προς τις εταιρίες παραχώρησης.
Αναπόφευκτα, σημειώνουν κύκλοι του υπουργείου Υποδομών, αυτές οι εξελίξεις αλλάζουν και το σκηνικό στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των παραχωρησιούχων και των τραπεζών, καθώς οι συγχωνεύσεις φέρνουν στο τραπέζι των συζητήσεων λιγότερες τράπεζες με μεγαλύτερη έκθεση στα έργα. Σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών και Ανάπτυξης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, τον Απρίλιο θα μπουν μπουλντόζες στους δρόμους, δήλωση, η οποία, όμως, αντιμετωπίστηκε με επιφύλαξη από την αγορά.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η συνάθροιση των δανείων των υπό συγχώνευση τραπεζών καθιστούν την Τράπεζα Πειραιώς ρυθμιστή για την χρηματοδότηση των έργων, καθώς, ενώ ήδη το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα διέθετε το μεγαλύτερο δανειακό χαρτοφυλάκιο από το σύνολο των 43 τραπεζών που δανειοδοτούν τα έργα (400 εκατ. ευρώ), εν τούτοις η απορρόφηση της Αγροτικής Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) ανεβάζει τα δάνεια σε περίπου 730 εκατ. ευρώ (περίπου 330 ανήκουν στην ΑΤΕ).
Παράλληλα, η απορρόφηση της Γενικής Τράπεζας, η οποία συμμετέχει στον δανεισμό των παραχωρήσεων με περίπου 170 εκατ. ευρώ, κάνει το νέο σχήμα Πειραιώς – ΑΤΕ – Geniki να έχει «κληρονομήσει» δάνεια ύψους περίπου 900 εκατ. ευρώ προς τους κατασκευαστές.
Το εν λόγω ποσό, που είναι ιλιγγιώδες για τα σημερινά δεδομένα της Ελληνικής αγοράς, καταλαμβάνει κάτι λιγότερο από το 1/3 του συνολικού δανεισμού και των πέντε συμβάσεων παραχώρησης (3,3 δισ. ευρώ) και αποτελεί κάτι περισσότερο από το 10% του συνόλου της χρηματοδότησης των έργων.
Βέβαια, δεν είναι μόνο η Τράπεζα Πειραιώς που θα βρεθεί με μεγαλύτερο ρόλο στα έργα, λόγω των συγχωνεύσεων, αφού και ο «γάμος» Alpha Bank και Εμπορικής  αλλάζει το δανειακό χαρτοφυλάκιο των έργων.
Ειδικότερα, οι δύο υπό συγχώνευση τράπεζες διαθέτουν μερίδιο στα δάνεια των έργων ύψους 170 εκατ. ευρώ και 300 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ποσά που συναθροιζόμενα, προσεγγίζουν σχεδόν το μισό δισ. ευρώ και καταλαμβάνουν περίπου το 15% του δανεισμού των έργων.
Παρόμοιες συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται με τη συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) και της Eurobank, καθώς και τα δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν σημαντικό μερίδιο στην δανειοδότηση των συμβάσεων παραχώρησης.
Έτσι, οι δύο τραπεζικές οντότητες συγκεντρώνουν δάνεια προς τα έργα, ύψους 310 εκατ. ευρώ και 270 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, φτάνοντας σχεδόν τα 600 εκατ. ευρώ, δηλαδή κάτι λιγότερο από το 20% της συνολικής δανειοδότησης από τις τράπεζες.
Οι ελληνικές τράπεζες είναι υπεύθυνες για περίπου το 50% του δανεισμού των έργων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό δίδεται από 32 τράπεζες του εξωτερικού, με το μεγαλύτερο μερίδιο να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η οποία δανειοδοτεί τις παραχωρήσεις με 350 εκατ. ευρώ. Σημειωτέον ότι η ΕΤΕπ ενέκρινε δάνειο ύψου 650 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα για τα έργα.
Κύκλοι κοντά στην υπόθεση επισημαίνουν ότι κυρίως οι ελληνικές τράπεζες ζητούν την αύξηση του περιθωρίου δανεισμού των παραχωρήσεων κατά τουλάχιστον 350 μονάδες βάσης, λόγω των ραγδαίων αλλαγών στις διεθνείς χρηματαγορές.
Ωστόσο, έγκυροι υπολογισμοί δείχνουν ότι η αύξηση του επιτοκίου ανά 100 μονάδες βάσης στα κύρια δανειακά κεφάλαια των έργων αντιστοιχεί στα τέσσερα  «παγωμένα» έργα σε πρόσθετο κόστος 150-200 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές και αρκετών δισ. ευρώ στο σύνολο της παραχώρησης.  Πάντως, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Ανάπτυξης σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες θέλουν να στηρίξουν τα έργα.