ΣΕΒΕ:Mέσα από τις εξαγωγές θα ανακάμψει η οικονομία

 

Η Ελλάδα θα ανακάμψει οικονομικά με όχημα την εξωστρέφεια και πιο συγκεκριμένα όταν επιτύχει το 50% του ΑΕΠ να προέρχεται από τις εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών και ταυτόχρονα όταν επιτύχει να υποκαταστήσει κατά 30% τις εισαγωγές της από ελληνικής παραγωγής προϊόντα.

Στο συνέδριο με τίτλο «Προϊόν Ελληνικό! Δύναμη Ανάπτυξης & Εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας», ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Δημήτρης Λακασάς υποστήριξε ότι «για να τεθεί η ελληνική οικονομία σε σταθερές βάσεις, θα πρέπει ένα επιπλέον 25% του ΑΕΠ μας να μεταφερθεί σε νέες εξαγωγικές δραστηριότητες. Σήμερα, ο εθνικός μέσος όρος στην εξαγωγική επίδοση (εξαγωγές % ΑΕΠ) στα αγαθά είναι 12,4% και στα αγαθά και υπηρεσίες είναι στο 26%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται σε 45%”.

Είναι αναγκαίο, συμπλήρωσε, να αλλάξουμε επειγόντως καταναλωτικές συνήθειες και να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα εσωστρέφειας στην κατανάλωσή μας. Στόχος πρέπει να είναι να υποκαταστήσουμε τουλάχιστον κατά 30% τα εισαγόμενα προϊόντα με ελληνικά. Να ξεφύγουμε από τη λογική του «εγώ» και να λειτουργήσουμε στη λογική του «εμείς».

Η ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών θα γίνει με επένδυση στην εξωστρέφεια με την Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών. Με μια στρατηγική που:

1) Προωθεί την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, που καλλιεργεί μια κουλτούρα εξωστρέφειας στις ελληνικές επιχειρήσεις.