ΣΕΒ: Ζητούνται μεταρρυθμίσεις, όχι λιτότητα

 

Οι πολιτικές λιτότητας που έχει επιβάλλει στην Ευρώπη ο Βορράς δεν αντιμετωπίζουν τα δομικά προβλήματα της Ευρώπης, σημειώνει ο επικεφαλής του ΣΕΒ, Δ. Δασκαλόπουλος, στην ομιλία του στην Τριμερή Κοινωνικήγ Σύνοδο στις Βρυξέλλες.

Όπως ανέφερε ο κ. Δασκαλόπουλος, εάν η Ένωση διέθετε έναν δανειστή έσχατης προσφυγής και εφάρμοζε πολιτικές αποδεκτές από την αγορά, η κρίση θα είχε αντιμετωπιστεί και η εμπιστοσύνη της αγοράς στο ευρώ, το οποίο θα εθεωρείτο ένα πραγματικά κοινό νόμισμα, θα είχε ενισχυθεί. Αλλά, εξαιτίας των όρων εντολής που έχουν δοθεί στην ΕΚΤ, τα δημόσια χρέη των κρατών-μελών αντιμετωπίζονται το καθένα ξεχωριστά, ως εθνική υπόθεση. Έτσι, από τη στιγμή που ένα κράτος μέλος της Ένωσης έχασε την εμπιστοσύνη των αγορών, η κρίση του ευρώ ήταν αναπόφευκτο επακόλουθο.

Συνεπώς, τονίζει, οι βαθύτερες αιτίες που εντοπίζονται στη μη ανταγωνιστική παραγωγική βάση του Νότου δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μονομιάς με την επιβολή ακραίας και παρατεταμένης λιτότητας, με μεγάλες περικοπές του μοναδιαίου κόστους εργασίας, με ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας και ισοπεδωτικές περικοπές των παροχών κοινωνικής πρόνοιας.

Είναι αλήθεια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ότι χρειαζόμαστε μια αποτελεσματική πανευρωπαϊκή πολιτική δημοσιονομικής πειθαρχίας και νομισματικής επιτήρησης, καθώς και ισχυρές πολιτικές για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας. Είναι επίσης αλήθεια ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος προς την κατεύθυνση αυτή.