Σήμερα η καταβολή του οικογενειακού επιδόματος

Σήμερα καταβάλλεται η τέταρτη δόση των Οικογενειακών Επιδομάτων του 2014 (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) και οικογενειακά επιδόματα που αφορούν αναδρομικά το έτος 2013.

Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές διαμορφώνεται στο ποσό των 184.907.889.66€.

Συγκεκριμένα, η πληρωμή αυτή αφορά 727.788 δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων:

– 722.788 δικαιούχους που θα λάβουν την 4η δόση για τα οικογενειακά επιδόματα του έτους 2014. Η δαπάνη για τις πληρωμές αυτές διαμορφώνεται στο ποσό των 181.603.481,59 €.

– 5.000 δικαιούχους που είχαν υποβάλει τροποποιητική αίτηση για το έτος 2013 και η αίτησή τους έχει εκκαθαριστεί. Η δαπάνη για τις πληρωμές αυτές διαμορφώνεται στο ποσό των 3.304.408,07 €.

Ο ΟΓΑ υπενθυμίζει και διευκρινίζει ότι:

– Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης Α21 για το έτος 2014 λήγει την 15η Ιανουαρίου 2015. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 μέχρι την προθεσμία αυτή, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος για το έτος αυτό.

– Οι δικαιούχοι Οικογενειακών Επιδομάτων που έλαβαν προκαταβολή για το Α΄ τρίμηνο 2014 υποχρεούνται να υποβάλουν νέες αιτήσεις Α21 για το έτος 2014, δεδομένου ότι οι αιτήσεις Α21 του 2013 δεν λαμβάνονται υπόψη.

– Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους, μέσα από την ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων Α21» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.