Σε άνοδο τα «κόκκινα δάνεια» στην Ισπανία

Οι τράπεζες θα χρειαστούν επιπλέον 5 δισ. ευρώ

Η Τράπεζα της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι οι εμπορικές τράπεζες της χώρας θα πρέπει να αυξήσουν τις προβλέψεις τους για τα «κόκκινα δάνεια» κατά 5 δισ. ευρώ, εξ αιτίας του τρόπου με τον οποίο αναχρηματοδοτούνται αυτά τα δάνεια.

Στις αρχές της χρονιάς, οι αρχές επέβαλαν στις τράπεζες να ταξινομούν ως επισφαλή περιρισσότερα δάνεια από αυτά που υποχρεώνονταν έως τότε. Ο αριθμός, βάσει των νέων προβλέψεων, μιλά για επιπλέον 5 δισ. ευρώ σε «κόκκινα δάνεια» στο αισιόδοξο σενάριο και αυξάνεται έως τα 10 δισ. ευρώ στο απαισιόδοξο σενάριο.

Η Τράπεζα της Ισπανίας εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι εμπορικές τράπεζες της χώρας θα μπορέσουν να απορροφήσουν την αύξηση.

Πηγή: newsbeast.gr