Στα 6,7 δισ. ευρώ το ταμειακό έλλειμμα (όσο οι τόκοι) του κρατικού προϋπολογισμού το 2013

Στα 6.718 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το ταμειακό πρωτογενές έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2013, όσο και οι τόκοι εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους που καταβλήθηκαν πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Ωστόσο, καταγράφηκε πλεόνασμα 1.455 εκατ. ευρώ, εάν συμπεριληφθούν έσοδα ύψους 2.034 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και αφαιρεθούν δαπάνες ύψους περίπου 6.139 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών

Από τα στοιχεία της ΤτΕ προκύπτει επίσης πως η κεντρική διοίκηση παρουσίασε ταμειακό έλλειμμα 12.794 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2013, έναντι ελλείμματος 10.697 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, στα οποία δεν περιλαμβάνονται έσοδα ύψους 2.034 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος, διαμορφώθηκαν σε 46.630 εκατ. ευρώ, έναντι 48.313 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους 6.139 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, διαμορφώθηκαν σε 57.797 εκατ. ευρώ, από 56.132 εκατ. ευρώ το 2012