Νέα ευρήματα στην Αρχαία Αμφίπολη

Συνεχίζονται οι ανασκαφικές εργασίες στο ταφικό μνημείο, στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη από την ΚΗ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού την Πέμπτη απομακρύνθηκαν, με άκρα προσοχή, χώματα τα οποία βρίσκονταν στο διάκενο και πίσω από τα αγάλματα των Σφιγγών, σε βάθος περίπου, δυο μέτρων και σε πλάτος ανάλογο της εισόδου του τάφου, ήτοι 4.50 μ.

Έτσι, προχώρησε, στο μεγαλύτερο τμήμα της η αποχωμάτωση του εσωρραχίου της θόλου. Ταυτόχρονα, συνεχίστηκε η αφαίρεση πέντε λιθόπλινθων από την έκτη σειρά του τοίχου σφράγισης, με τη βοήθεια μηχανικού μέσου.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, μετά την απομάκρυνσή τους, αποκαλύφθηκε κάτω από τη βάση των Σφιγγών, το ανώτερο τμήμα του μαρμάρινου θυρώματος, το οποίο καλύπτεται με fresco σε μίμηση ιωνικού επιστυλίου και φέρει διακόσμηση με κόκκινο, μπλε και μαύρο χρώμα. Αμέσως, κάτω από το ιωνικό επιστύλιο, αποκαλύφθηκαν δυο ιωνικά επίκρανα των παραστάδων της θύρας, επίσης επικαλυπτόμενα με fresco και επιζωγραφισμένα με τα ίδια χρώματα.