Στην Ατζέντα: ReACT στη Ρώμη, Διάσκεψη για οικονομική διακυβέρνηση

Καθώς οι Βρυξέλλες φιλοξενούν δημόσια ακρόαση για την ευρωπαϊκή στρατηγική στο Ιράν, ευρωβουλευτές Ανάπτυξης θα συναντηθούν με ειδικούς για να μελετήσουν βέλτιστους τρόπους αρωγής των εκτοπισμένων εξαιτίας παγκόσμιων συγκρούσεων.