Στην επικαιροποίηση του «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών

Στην επικαιροποίηση του «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με έγγραφο του πρώην υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Όπως επισημαίνεται, σκοπός της κατάρτισης και της δημοσίευσης του «Μητρώου» είναι η αξιόπιστη καταγραφή των δημόσιων υπηρεσιών και φορέων της δημόσιας διοίκησης.

Αναφέρεται δε ότι «δεδομένου ότι το περιεχόμενο του “Μητρώου” έχει δυναμικό χαρακτήρα, η προσπάθεια επικαιροποίησής του είναι μία διαρκής διαδικασία» και ειδικότερα, όπως σημειώνεται «στη συγκεκριμένη συγκυρία όπου συντελέστηκαν εκτεταμένες αλλαγές στις οργανωτικές δομές των υπουργείων (συγχωνεύσεις ή διασπάσεις, ή ανακατανομή αρμοδιοτήτων) η επικαιροποίησή του κρίνεται επιβεβλημένη».

Τέλος, στο έγγραφο, το οποίο έχει αποσταλεί προς όλα τα υπουργεία, ΟΤΑ, φορείς κλπ του δημοσίου, τονίζεται ότι λόγο του προσφάτως εκδοθέντος ΠΔ 24/2015, περί σύστασης και μετονομασίας των υπουργείων καθώς και των σχετικών διατάξεων περί σύστασης θέσεων αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή αποτύπωση των Κεντρικών Υπηρεσιών και των Γενικών Γραμματειών από τις οποίες συγκροτείται το κάθε υπουργείο.