Στην 61 θέση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας η Ελλάδα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα

Άνοδο στη λίστα «Doing Business 2015» της Παγκόσμιας Τράπεζας, κατέγραψε η θέση της Ελλάδας καθώς κατετάγη 61η σε σύνολο 189 χωρών, όταν στην αντίστοιχη έρευνα του 2014 ήταν 65η. Σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό διαπιστώνει σημαντική ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ειδικά στο σκέλος της δήλωσης ακίνητης περιουσίας και της έναρξης επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα:
– οι διαδικασίες δήλωσης περιουσιακών στοιχείων έγιναν ευκολότερες, τόσο με τη μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων όσο και με την εξάλειψη της απαίτησης για τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας. Ενδεικτικά τονίζεται πως η μεταρρύθμιση αυτή επέτρεψε στη χώρα να καταγράψει τη μεγαλύτερη πρόοδο σε παγκόσμιο επίπεδο στον δείκτη δήλωσης ακίνητης περιουσίας, καθώς κέρδισε 54 θέσεις.

– ευκολότερη η έναρξη επιχειρήσεων, με τη μείωση του κόστους εγγραφής, έτσι ώστε η έναρξη μιας επιχείρησης να κοστίζει πλέον 2,2% του κατά κεφαλήν εισοδήματος, κάτω από 32,5% που ήταν πριν από μια δεκαετία.

«Η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία, οι οικονομίες που επλήγησαν περισσότερο από την παγκόσμια οικονομική κρίση, έχουν διατηρήσει ένα σταθερό ρυθμό μεταρρυθμίσεων», δήλωσε η Λάουρα Τούκ, Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία και υπογράμμισε πως οι μεταρρυθμίσεις αυτές μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της οικονομικής ανάπτυξης
Παράλληλα, η Ελλάδα στην περίοδο 2005-2014 έχει εφαρμόσει 20 σημαντικές μεταρρυθμίσεις και κατατάσσεται 4η στον αριθμό μεταρρυθμίσεων μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, μετά την Πορτογαλία, την Τσεχία και την Πολωνία.

Ωστόσο, η Παγκόσμια Τράπεζα υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα έχασε στην νέα κατάταξη 18 θέσεις στο δείκτη που σχετίζεται με την πληρωμή φόρων σε σχέση με πέρυσι, λόγω των επιπρόσθετων φορολογικών βαρών. Έτσι, κατατάσσεται πλέον 59η από 41η στην κατάταξη του 2014.