Στον Μαυραγάνη η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής

Λίγες ώρες μετά την ψήφιση της ρύθμισης για την εξαίρεση του ΕΝΦΙΑ, την εποπτεία της νεοσυσταθείσας Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής που μέχρι σήμερα ανήκε στον υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη αναλαμβάνει ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης με απόφαση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση του κ. Σαμαρά, παραμένει στον υπουργό Οικονομικών η αρμοδιότητα να προσδιορίζει την πολιτική του υπουργείου, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, να συντονίζει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής και να εποπτεύει την εφαρμογή της από τις υπηρεσίες του υπουργείου.

Συγκεκριμένα, με βάση το ΦΕΚ, στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

-της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής,
-της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με την επιφύλαξη της ισχύος -των αποφάσεων μεταφοράς αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων,
-της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης και των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιών,
-της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) και των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιών,
-της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κατά το μέρος που αφορά τις υπηρεσίες και τα όργανα των ανωτέρω περιπτώσεων,
-της Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α.),
-του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.),
-της εποπτείας του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου, Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης−Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.).