Στο 177,1% του ΑΕΠ το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης το 2014

Το υψηλότερο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, εξακολουθεί να έχει η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, επιβεβαιώνοντας ότι εντός της Ευρωζώνης οι δημοσιονομικές διαφορές είναι ακόμη τεράστιες, παρά το γεγονός ότι ο μέσος όρος των επιδόσεων βελτιώνεται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης αυξήθηκε το 2014 στο 177,1% του ΑΕΠ, από 175% του ΑΕΠ το 2013, ενώ το έλλειμμα του προϋπολογισμού μειώθηκε στο 3,5% του ΑΕΠ, από 12,3% το 2013. Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις επιδόσεις της Γερμανίας, της οποίας ο προϋπολογισμός το 2014 ήταν πλεονασματικός, ενώ το χρέος της υποχώρησε σε 74,7% του ΑΕΠ, από 77,1% το 2013.

Γενικότερα, το συνδυασμένο δημοσιονομικό έλλειμμα της Ευρωζώνης το 2014, μειώθηκε στο 2,4% το 2014 από 2,9% ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που έδωσε σήμερα η Eurostat, ενώ το συνολικό χρέος αυξήθηκε σε 91,9% επί του ΑΕΠ, από 90,9% το 2013. Στην Ευρώπη των 28, το έλλειμμα μειώθηκε σε 2,9% επί του ΑΕΠ, από 3,2% το 2013, ενώ το χρέος αυξήθηκε σε 86,8%, από 85,5%.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, υπήρξαν μεγάλες διαφοροποιήσεις ανά κράτος, με κάποιες από αυτές να παρουσιάζουν πλεόνασμα, όπως η Δανία (+1,2%), η Γερμανία (+0,7%), η Εσθονία (+0,6%) και το Λουξεμβούργο (0,6%), ενώ άλλες έλλειμμα, όπως η Κύπρος (-8,8%), η Ισπανία (-5,8%), η Κροατία (-5,7%) και η Βρετανία (-5,7%).

Ως προς το χρέος, το μικρότερο καταγράφηκε στην Εσθονία (10,6% επί του ΑΕΠ), το Λουξεμβούργο (23,6%) τη Βουλγαρία (27,6%) και τη Ρουμανία (39,8%), ενώ το υψηλότερο στις Ελλάδα (177,1%), την Ιταλία (132,1%), την Πορτογαλία (130,2%), την Ιρλανδία (109,7%) και την Κύπρο (107,5%).

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι αναλυτές, η αδυναμία της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρωζώνης και τα χαμηλά επίπεδα του πληθωρισμού συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014, καθιστώντας δύσκολο για τις κυβερνήσεις να ενισχύσουν τα φορολογικά τους έσοδα.