Στο 27,3% η ανεργία τον Απρίλιο

Στο 27,3%, δηλαδή στο ίδιο ποσοστό με τον Μάρτιο, παρέμεινε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2014, ενώ τον Απρίλιο του 2013 ήταν στο 27,5%. 

Όπως επισημαίνει η ΕΛΣΤΑΤ, στα μηνιαία αποτελέσματα του Απριλίου έχουν ενσωματωθεί οι οριστικές εκτιμήσεις για το α’ τρίμηνο, με συνέπεια να αναθεωρηθούν και οι µη εποχικά διορθωμένες εκτιμήσεις για τους αντίστοιχους μήνες (Ιανουάριος- Φεβρουάριος- Μάρτιος). Παράλληλα, πλέον χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της απογραφής του 2011 και όχι εκείνης του 2001.

Ειδικότερα, από την ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώθηκαν τα εξής:

Ο αριθμός των ανέργων (1.303.454 άτομα) μειώθηκε κατά 26.944 άτοµα σε σχέση µε τον Απρίλιο 2013 (μείωση 2,0%) και κατά 1.266 άτοµα σε σχέση µε τον Μάρτιο εφέτος (μείωση 0,1%).

Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.471.930 άτοµα και μειώθηκε κατά 36.860 άτοµα σε σχέση µε τον Απρίλιο πέρυσι (μείωση 1,1%) και κατά 3.623 άτοµα σε σχέση µε τον Μάρτιο εφέτος (μείωση 0,1%).

Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός (τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθε σε 3.370.392 άτοµα και αυξήθηκε κατά 17.095 άτοµα σε σχέση µε τον Απρίλιο 2013 (αύξηση 0,5%) και κατά 268 άτοµα σε σχέση µε τον Μάρτιο 2014 (µηδενική μεταβολή).

Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας (30,7% τον Απρίλιο εφέτος από 31,5% τον Απρίλιο πέρυσι) παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο στους άνδρες (24,6% από 24,4%).

Ηλικιακά, κύρια πλήττονται οι ομάδες 15-24 ετών (56,3% τον Απρίλιο εφέτος από 58,9% τον Απρίλιο πέρυσι) και 25-34 ετών (36,1% από 35,7%). Ακολουθούν, οι ηλικίες 35-44 ετών (24,8% από 23,7%), 45-54 ετών (20,4% από 20,8%), 55-64 ετών (17,3% από 16,1%) και 65-74 ετών (8,6% από 10%).

Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στην πρώτη θέση «ισοβαθμούν» η Μακεδονία- Θράκη (28,6% τον Απρίλιο εφέτος από 29,1% τον Απρίλιο πέρυσι) και η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία (28,6% από 29,4%) και στην τρίτη θέση βρίσκεται η Αττική (28,1% από 28,4%).

Έπονται, η Πελοπόννησος-Δυτική Ελλάδα-Ιόνιοι Νήσοι (26,4% από 23,8%), η Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα (26,2% από 26,6%), το Αιγαίο (22,5% από 20,3%) και η Κρήτη (21,9% από 26,3%).