Στο inbox της τρόικας η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης

Απαντητικό email στις θέσεις των δανειστών, οι οποίοι φέρονται να εμμένουν στη λήψη πρόσθετων μέτρων απεστάλη από το υπουργείο Οικονομικών στους επικεφαλής της τρόικας.

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Οικονομικών, η ελληνική πλευρά δεν έχει αλλάξει τις θέσεις της και στο email υπάρχουν απλώς ορισμένες διευκρινίσεις που στοιχειοθετούν περαιτέρω τις θέσεις αυτές.