Συζητήσεις για τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ: Διέξοδος προς την ανάπτυξη ή μεγάλη εταιρική εξαγορά;

Καθώς ξεκινά ο νέος κύκλος διαπραγματεύσεων, οι ευρωβουλευτές ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια και λογομαχούν για τα θετικά και τα αρνητικά του τεράστιου πακέτου διατλαντικών εμπορικών συναλλαγών.