Συνεχίζει τις επαφές της με ξένους επενδυτές η Attica Bank.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της η Attica Bank υπενθυμίζει πως «έχει γίνει αποδέκτης ενδιαφέροντος ορισμένων αλλοδαπών επενδυτικών κεφαλαίων για μερική συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και συνεχίζει τις επαφές, με τη συνδρομή ομάδας χρηματοοικονομικών συμβούλων, με σκοπό την επίτευξη οριστικού ενδιαφέροντος συμμετοχής και σχετικής συμφωνίας με στρατηγικό(ούς) επενδυτή(ές)».

Διευκρινίζεται πως η διαδικασία αυτή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και πως οι σχετικές επαφές συνεχίζονται εν όψει και της αποκρυστάλλωσης των συνθηκών στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των stress tests για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Για τον λόγο αυτό και επειδή οι όροι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχαν τεθεί προς συζήτηση στην συνεδρίαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13.10.2014, επηρεάζονται ουσιωδώς και εξαρτώνται από την επίτευξη και τους όρους σχετικής συμφωνίας, το δ.σ. της τράπεζας έκρινε σκόπιμο να προταθεί προς τη Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση, περί εκ νέου διακοπής της συνεδριάσεώς της και συνέχισής της σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2014.

«Η τράπεζα, ως οφείλει, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους εποπτικούς φορείς τους οποίους και ενημερώνει σχετικά με την πρόοδο του σχεδιασμού, τις επαφές που λαμβάνουν χώρα και τη διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Εν συνεχεία της ενημέρωσης αυτής, η ΤτΕ δεν έχει μέχρι τώρα τάξει νέο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Attica Bank.