Τέλος στην εκμετάλλευση: Οι βελτιώσεις στα δικαιώματα των εποχιακών εργαζόμενων

Μία τετραετία μετά τη δημιουργία της Τρόικα, το EuroparlTV ακολούθησε ευρωβουλευτές που ερευνούν τις επιπτώσεις της πολιτικής λιτότητας στην Ελλάδα και την Ιρλανδία.