Τί πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Περισσότερες από 4.500.000 φορολογικές δηλώσεις περιμένουν στην ουρά για να υποβληθούν από τους υπόχρεους ως τις 30 Ιουνίου που είναι η καταληκτική ημερομηνία. Από το υπουργείο Οικονομικών λένε ότι παράταση δεν θα δοθεί και ότι θα πρέπει 8.500.000 φορολογούμενοι (υπόχρεοι και σύζυγοι αυτών) να οριστικοποιήσουν άμεσα τα ηλεκτρονικά έντυπα της Εφορίας για να μη βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα και προσαυξήσεις.

«Το Βήμα» παρουσιάζει τα σημεία εκείνα της φορολογικής δήλωσης που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι πολίτες προκειμένου να μη φορολογηθούν για εισοδήματα που δεν κατέχουν, όπως συμβαίνει με τα τεκμήρια, αλλά και τι ισχύει για τις φοροαπαλλαγές, τις εκπιπτόμενες δαπάνες, τους παρακρατούμενους φόρους και άλλες περιπτώσεις που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.
Ελεγχος στοιχείων
Μπαίνοντας στην εφαρμογή του Taxisnet  (www.gsis.gr) και πατώντας την ένδειξη «υποβολή δήλωση Ε1» καταχωρώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και πατώντας ΟΚ, ανοίγει η επιβεβαίωση στοιχείων του φορολογουμένου.
Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν αν τα στοιχεία που αναγράφονται είναι σωστά, π.χ. ημερομηνία γέννησης, αριθμός ταυτότητας κ.τ.λ. και να πατήσουν επιβεβαίωση για να επιστρέψουν στο αρχικό μενού και να συνεχίσουν τη συμπλήρωση των εντύπων Ε1-Ε2-Ε3.
Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο λάθος στα συμπληρωμένα στοιχεία από τη ΓΓΠΣ, στο στάδιο της επιβεβαίωσης των στοιχείων, π.χ. έχει αλλάξει η διεύθυνση κατοικίας ή ο αριθμός ταυτότητας ή ο υπόχρεος παντρεύτηκε, θα πρέπει πρώτα να επισκεφτούν το Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Εφορίας και να προχωρήσουν σε αλλαγές.
Οσον αφορά τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, το TAXIS από τις βεβαιώσεις αποδοχών που έχουν στείλει οι εργοδότες έχει προσυμπληρώσει τις φορολογητέες αποδοχές, τους παρακρατούμενους φόρους, τους αναλογούντες φόρους και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Τυχόν άλλα εισοδήματα, π.χ. ΕΚΑΣ, δεν είναι προσυμπληρωμένοι. Για αυτό θα πρέπει να εκτυπώσουν οι φορολογούμενοι τη βεβαίωση αποδοχών και να ελέγξουν τους προσυμπληρωμένους κωδικούς και να αναγράψουν και τυχόν άλλα εισοδήματά τους που δεν είναι προσυμπληρωμένα.
Εξηγήσεις
Ομως, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει το υπουργείο Οικονομικών, όποιος συμπληρώσει τους κωδικούς 344-344 τότε θα πρέπει να δώσει στην Εφορία εξηγήσεις.
Για τον λόγο αυτόν σε περίπτωση που διαφωνεί ο φορολογούμενος με τα αναγραφόμενα ποσά ή ο εργοδότης δεν έχει αποστείλει βεβαιώσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το λογιστήριο της εταιρείας ή του ασφαλιστικού φορέα (στην περίπτωση των συνταξιούχων) για να σταλεί εκ νέου αρχείο βεβαίωσης ή διορθωτικό.
Αν, παρά την επικοινωνία δεν αποσταλεί αρχείο βεβαιώσεων από τον εργοδότη, θα συμπληρώσει ο φορολογούμενος τον κωδικό 343-344 και εντός 15 ημερών, με συστημένη επιστολή, θα στείλει τη βεβαίωση αποδοχών στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για έλεγχο.


Τα τεκμήρια των ακινήτων και των αυτοκινήτων
Η ιδιοκατοικούμενη ή μισθούμενη κατοικία, οι βοηθητικοί χώροι και οι τροποποιήσεις στοιχείων

Στον πίνακα 5 (προσδιορισµός ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης) αναγράφονται η ιδιοκατοικούµενη ή µισθούµενη ή δωρεάν παραχωρούµενη κύρια κατοικία και οι δευτερεύουσες.
Πατώντας στο κίτρινο πλαίσιο εμφανίζονται τα ακίνητα όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 την 1η Ιανουαρίου 2013 ή την 1η Ιανουαρίου 2014 και μόνο οι κατοικίες και οι μονοκατοικίες. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να «κλικάρουν» ανάλογα την κύρια ή τις δευτερεύουσες κατοικίες και υποχρεωτικά θα πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός παροχής ρεύματος, αν δεν είναι ήδη συμπληρωμένος (9 ψηφία). Αν το ακίνητο δεν είναι ηλεκτροδοτούμενο ή έχει κοινόχρηστο ρεύμα (αποθήκες, γκαράζ) γράφονται 9 εννιάρια (999999999).
Κωδικοί 231-232-233 (επιφάνεια κύριων χώρων Ν. 4178/13): Στην περίπτωση αλλαγής χρήσης βοηθητικών χώρων σε χώρους κατοικίας με τον νόμο 4178/2013, αν έχει γίνει αίτηση νομιμοποίησης το 2013, οφείλουν οι φορολογούμενοι να τις δηλώσουν το 2014 στο Ε9. Εφόσον γίνει αυτό, όταν έρχεται η εικόνα από το Ε9 θα πρέπει ο φορολογούμενος να το βλέπει στους κωδικούς 211, 218, 225 συμπληρωμένο.
Στον πίνακα 5 των αυτοκινήτων από τη ΓΓΠΣ εμφανίζονται τα αυτοκίνητα που έχει ο φορολογούμενος σε 3 πίνακες.
Στον 1ο πίνακα δεν μπορεί να τροποποιήσει ο φορολογούμενος στοιχεία των αυτοκινήτων (υπάρχει ένδειξη τροποποίησης «ΟΧΙ»). Στον 2ο πίνακα θα πρέπει ίσως να διορθωθούν κάποια στοιχεία των αυτοκινήτων ή υπάρχουν στο αρχείο της ΓΓΠΣ ελλιπή στοιχεία και τότε θα πρέπει να διορθωθούν. Σε αυτόν τον πίνακα, για παράδειγμα, περιλαμβάνονται τα αυτοκίνητα που έχουν εισαχθεί μεταχειρισμένα από την ΕΕ και ως πρώτο έτος κυκλοφορίας αναγράφεται το πρώτο έτος που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα και όχι το πρώτο έτος που κυκλοφόρησε στη χώρα της ΕΕ. Αυτομάτως βάσει ψηφισθείσας διάταξης αλλάζει το 1ο έτος κυκλοφορίας και μειώνεται αυτόματα το τεκμήριο διαβίωσης της αντικειμενικής δαπάνης του εν λόγω αυτοκινήτου.
Στον 3ο πίνακα εμφανίζονται τα αυτοκίνητα για τα οποία υπάρχει αμφιβολία για το αν ανήκουν στον φορολογούμενο, για πόσους μήνες το έχει στην κατοχή του, πότε «μπήκε» σε ακινησία, έχει πολλά χρόνια να πληρώσει τέλη κυκλοφορίας κ.τ.λ. Αναλόγως σε ποια περίπτωση ανήκει ο φορολογούμενος, συμπληρώνονται ή διαγράφονται οι αντίστοιχοι κωδικοί.