Τα δομικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Europarl TV συγκεντρώνει τα κύρια δομικά στοιχεία του ΕΚ: ποια είναι τα μέλη του, πώς οργανώνονται οι εργασίες τους, τι εξουσίες διαθέτουν για την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων.