Τελική έγκριση για τον Jean-Claude Juncker

Μετά το διορισμό του ως πρόεδρος της Επιτροπής, ο Jean-Claude Juncker βάζει στη σειρά τις προτεραιότητες και τις δεσμεύσεις της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια έχοντας στο επίκεντρο την ενέργεια, το ευ ζην και την ευημερία.