Την υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία όλων των εποχών για Δ’ τρίμηνο δημοσίευσε ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια

Την υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία όλων των εποχών για Δ’ τρίμηνο δημοσίευσε ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, διαμορφώνοντας έτσι τα ετήσια Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA 2014 σε 417 εκατ. ευρώ (2013: 178 εκατ.) και οδηγώντας σε θετικά Συγκρίσιμα Καθαρά Αποτελέσματα.

Όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου βελτίωσαν τις επιδόσεις τους, με ορισμένους κλάδους να επιτυγχάνουν ρεκόρ συνεισφοράς.

Στα αποτελέσματα του κλάδου διύλισης συνετέλεσαν το ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον διύλισης κατά το δεύτερο εξάμηνο και οι καλύτερες επιδόσεις των διυλιστηρίων του Ομίλου, μετά και τα έργα βελτίωσης στο διυλιστήριο Ελευσίνας στις αρχές του 2014.

Τα παραπάνω ενισχύθηκαν περαιτέρω από τις προσπάθειες ελέγχου των εξόδων και την αύξηση των εξαγωγών, που ανήλθαν στο 50% των συνολικών πωλήσεων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε:

«Στο Δ’ Τρίμηνο, ο Όμιλος σημείωσε ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, λόγω του ευνοϊκότερου διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης και των βελτιωμένων επιδόσεων σε όλες μας τις δραστηριότητες. Το 2014, ο Όμιλος ωφελήθηκε από τα στρατηγικά έργα μετασχηματισμού που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια όπως, η αναβάθμιση των διυλιστηρίων μας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η αναδιάρθρωση του μοντέλου λειτουργίας της λιανικής εμπορίας. Ενδεικτικά των παραπάνω επιδόσεων είναι η υψηλότερη παραγωγή και εξαγωγές στην ιστορία του, καθώς και σημαντική υπεραπόδοση των διυλιστηρίων μας έναντι των ενδεικτικών περιθωρίων. Επιπλέον, το 2014 πετύχαμε την ολοκλήρωση της στρατηγικής αναχρηματοδότησης και τη διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων και της ρευστότητας, παρά τις συνεχείς προκλήσεις και τη μεταβλητότητα που αντιμετώπισαν οι Ελληνικές επιχειρήσεις. Όπως όλες οι εταιρείες διύλισης που διατηρούν υψηλά αποθέματα, η αρνητική επίπτωση των διεθνών τιμών αργού ήταν ουσιαστική στα ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματά μας».

Ο κ. Κωστόπουλος τόνισε ότι για το 2015, ο Όμιλος είναι προετοιμασμένος για ένα περιβάλλον προκλήσεων, καθώς η μεταβλητότητα στις τιμές αργού και προϊόντων, το ξεκίνημα νέων ανταγωνιστικών διυλιστηρίων στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος, αναμένεται να διατηρηθούν. «Στα Ελληνικά Πετρέλαια, πρόσθεσε, θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στην ανταγωνιστικότητα, τη βέλτιστη λειτουργική απόδοση και την προσεκτική διαχείριση των επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων, αποβλέποντας σε βιώσιμα οφέλη για τους μετόχους, τους εργαζόμενους και την ευρύτερη κοινωνία.»

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την επίσημη ανακοίνωση των ΕΛ.ΠΕ. τα δημοσιευμένα αποτελέσματα, σε ετήσια βάση (2014) επηρεάστηκαν σημαντικά από την πτώση των τιμών αργού πετρελαίου, με αντίκτυπο στην αποτίμηση αποθεμάτων. Λόγω των υψηλών αποθεμάτων ασφαλείας που τηρούν τα διυλιστήρια, η συνολική ζημία λόγω πτώσης τιμών ανήλθε στα 484 εκ. ευρώ, μετατρέποντας τα θετικά λειτουργικά αποτελέσματα 2014 σε δημοσιευμένα.

Τα καθαρά αποτελέσματα ήταν ζημιές 365 εκ. Ο τζίρος έφθασε το περασμένο έτος τα 9,47 δισ. μειωμένος κατά 2% σε σχέση με το 2013, αλλά, τα συγκρίσιμα EBITDA ήταν 417 εκατ. έναντι 178 εκατ. αντιστοίχως, ως αποτέλεσμα της υψηλότερης λειτουργικής κερδοφορίας όλων των εποχών, που, δημοσίευσε ο Όμιλος για Δ’ τρίμηνο, οδηγώντας έτσι και στα θετικά Συγκρίσιμα Καθαρά Αποτελέσματα, σε ετήσια βάση (5 εκατ. έναντι ζημιών 117 εκατ. το 2013).